Zapytanie ofertowe na realizację projektu w ramach 1.1 POPC

Bielsko-Biała, dnia 20-10-2017r.  ZAPYTANIE OFERTOWE  Zamawiający: SFERANET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku- Białej, przy ul. PCK 8 (43-300), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000464462, NIP: 9372408825, …
Czytaj dalej

Podkarpacka sieć szerokopasmowa – powiat dębicki – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

W efekcie podpisanej przez SferaNET S.A. w dniu 27.06.2014 roku Umowy o dofinansowanie projektu „Podkarpacka sieć szerokopasmowa – powiat dębicki” w okresie od 01.07.2014 do 30.09.2015 roku w 6 miejscowościach w gminie Żyraków (Straszęcin, Wola Wielka, Zawierzbie, Żyraków, Wola Żyrakowska, …
Czytaj dalej

Sieć szerokopasmowa w Goleszowie, Ustroniu i Cieszynie – projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

W wyniku podpisanej w dniu 04.06.2014 roku umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-157/13-00 spółka SferaNET została Beneficjentem Projektu „Sieć szerokopasmowa w Goleszowie, Ustroniu i Cieszynie”. W wyniku dofinansowania dostęp do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej uzyska minimum 440 podmiotów z miejscowości …
Czytaj dalej