Zawarcie istotnej umowy z Urzędem Miejskim

Szanowni Państwo, z radością  informujemy, iż w dniu 03 marca 2016 roku Zarząd SferaNET podpisał z Miastem Bielsko-Biała – Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej umowę, której przedmiotem jest realizacja przez Spółkę obowiązków operatora infrastruktury polegających m. in. na: – świadczeniu usługi …
Czytaj dalej

SferaNET S.A. złożyła najkorzystkiejszą ofertę w przetargu

Zarząd spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2016 r., otrzymał pismo od Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w ramach postępowania przetargowego na pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury dla …
Czytaj dalej

Podsumowanie roku 2015 – SferaNET S.A.

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Klienci, Rok 2015 to kolejny rok dla rynku usług telekomunikacyjnych, charakteryzujący się ciągłym wzrostem tempa rozwoju technologii sieciowych, zwiększeniem konkurencji oraz oczekiwań od klientów biznesowych i indywidualnych. Spółka SferaNET wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, kontynuując swoją strategię …
Czytaj dalej