Raport roczny 2015 – SferaNET

Szanowni Inwestorzy i Partnerzy Spółki, zachęcam Państwa do zapoznania się z pełną treścią Raportu rocznego za rok obrotowy 2015, który obrazuje efekt całorocznej pracy Zarządu, Pracowników oraz Podmiotów Współpracujących i Partnerów. Raport do pobrania pod linkiem: http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=95108&ncc_index=SFN&id_tr=6 Dziękujemy za pokładane w …
Czytaj dalej

Zawarcie istotnej umowy z Urzędem Miejskim

Szanowni Państwo, z radością  informujemy, iż w dniu 03 marca 2016 roku Zarząd SferaNET podpisał z Miastem Bielsko-Biała – Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej umowę, której przedmiotem jest realizacja przez Spółkę obowiązków operatora infrastruktury polegających m. in. na: – świadczeniu usługi …
Czytaj dalej

SferaNET S.A. złożyła najkorzystkiejszą ofertę w przetargu

Zarząd spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2016 r., otrzymał pismo od Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w ramach postępowania przetargowego na pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury dla …
Czytaj dalej