Porozumienie BSA z Operatorem Kolnet

Szanowni Państwo, Zarząd SferaNET S.A. informuje, iż w dniu 13 czerwca 2016 roku zawarł ze Spółką Kolnet porozumienie uzgadniające sposób korzystania z sieci światłowodowej SferaNET na terenie powiatu bielskiego w ramach dostępu Bit Stream Access. Zawarte porozumienie reguluje techniczną stronę …
Czytaj dalej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 roku

Zarząd spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusz Olgi Małachwiej w Bielsku-Białej, przy ul. …
Czytaj dalej

Raport roczny 2015 – SferaNET

Szanowni Inwestorzy i Partnerzy Spółki, zachęcam Państwa do zapoznania się z pełną treścią Raportu rocznego za rok obrotowy 2015, który obrazuje efekt całorocznej pracy Zarządu, Pracowników oraz Podmiotów Współpracujących i Partnerów. Raport do pobrania pod linkiem: http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=95108&ncc_index=SFN&id_tr=6 Dziękujemy za pokładane w …
Czytaj dalej