Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim

          „Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim” Projekt realizowany będzie w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu jest objęcie zasięgiem …
Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na realizację projektu w ramach 1.1 POPC

Bielsko-Biała, dnia 20-10-2017r.  ZAPYTANIE OFERTOWE  Zamawiający: SFERANET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku- Białej, przy ul. PCK 8 (43-300), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000464462, NIP: 9372408825, …
Czytaj dalej

Podkarpacka sieć szerokopasmowa – powiat dębicki – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

W efekcie podpisanej przez SferaNET S.A. w dniu 27.06.2014 roku Umowy o dofinansowanie projektu „Podkarpacka sieć szerokopasmowa – powiat dębicki” w okresie od 01.07.2014 do 30.09.2015 roku w 6 miejscowościach w gminie Żyraków (Straszęcin, Wola Wielka, Zawierzbie, Żyraków, Wola Żyrakowska, …
Czytaj dalej