You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Oferta Hurtowa Gospodarstwa Domowe

Spółka SferaNET w związku z budową sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i realizacją projektu POPC.01.01.00-24-0046/17-00 którego celem jest „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” prezentuje ofertę świadczenia usług hurtowych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w celu podłączenia gospodarstw domowych na obszarze POPC.

System Komunikacji (SK) służy do komunikacji między Operatorem Sieci Dostępowej (OSD) a Operatorem Korzystającym (OK) składa się z:

strony internetowej sferanet.pl/hurt
skrzynki e-mail: hurt@sferanet.pl
Prosimy o wysyłanie wszelkich zamówień i zapytań na wskazany adres e-mail. Za pośrednictwem SK można otrzymać m.in. wzory stosowanych przez nas umów i załączników, warunki techniczne oraz cennik.

Oferta hurtowa dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych obejmuje:

1) usługę BSA;
2) dostęp do kanalizacji;
3) dostęp do podbudowy słupowej;
4) dostęp do ciemnego włókna;
5) dostęp LLU;
6) usługę kolokacji.


W celu skorzystania z naszej oferty lub jakichkolwiek pytań prosimy o skorzystanie z SK.

Poniżej znajdują się wzory dokumentów:

Umowa Ramowa
1) Załącznik A – Cennik
2)Załącznik B – umowa BSA
3) Załącznik C – zamówienie BSA
4) Załącznik D – umowa kanalizacyjna
5) Załącznik E – zamówienie kanalizacja
6) Załącznik F – umowa słupy
7) Załącznik G – zamówienie słupy
8) Załącznik H – umowa włókno uwagi
9) Załącznik I – zamówienie ciemne włókno
10) Załącznik J – umowa LLU
11) Załącznik K – zamówienie LLU
12) Załącznik L – umowa kolokacja
13) Załącznik M – zamówienie kolokacji
14) Załącznik N – umowa połączenie w trybie kolokacji
15) Załącznik O – zamówienie połączenia w trybie kolokacji
16) Załącznik R – umowa połączenia w trybie liniowym
17) Załącznik S – zamówienie połączenia w trybie liniowym
18) Załącznik T – wykaz osób upoważnionych
19) Załącznik U – protokół zdawczo odbiorczy
20) Załącznik Z – Zasady dostępu
21) Lista punktów adresowych 31.01.2022
22) Załącznik AA - Zasady promocji
23) Załącznik U – protokół zdawczo odbiorczy
24) Promocja "Szybsze BSA 2022" promocja obowiązuje do 01.06.2023r.
24) Promocja "Szybsze BSA 2023" promocja obowiązuje od 02.06.2023r.