Logowanie do SferaNET
Użytkownik:
Hasło:

Raporty bieżące EBI

SFN – EBI – 23.05.2019 – Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki

SFN – EBI – 23.05.2019 – Zawarcie umowy na badanie sprawozdania finansowego

SFN – EBI – 11.01.2019 – Harmonogram publikacji raportów okresowych

SFN – EBI – 17.12.2018 – Zmiana uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

SFN – EBI – 04.07.2018 – Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 102018 – Wygaśnięcie mandatu oraz powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej; K.Kotas – życiorys; M.Nikiel – życiorys

SFN – EBI – 26.06.2018 – Wygaśnięcie mandatu oraz powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej

SFN – EBI – 26.06.2018 – Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SFN – EBI – 15.02.2018 – Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitał… SFN – zmiany Statutu Spółki

SFN – zmiany Statutu Spółki

SFN – EBI – 29.01.2018 – Korekta raportu bieżącego nr 1.2018 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

01_2018 09.01.2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

05_2017 02.06.2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

13_2016 20.06.2016 Prognozy finansowe na rok 2016

12_2016 13.06.2016 Informacja w sprawie wniosku o dofinansowanie

11_2016 10.06.2016 Zawarcie istotnej umowy

10_2016 03.06.2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 roku

8_2016 13.05.2016 Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy

6_2016 23.03.2016 Zawarcie istotnej umowy

5_2016 04.03.2016 Zawarcie istotnej umowy

04_2016 19.02.2016 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie Spółki

02_2016 29.01.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

01_2016 15.01.2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2016

16_2015 31.12.2015 Podsumowanie subskrypcji akcji serii E

14_2015 10.11.2015 Zawarcie umowy kredytowej dotyczącej kredytu inwestycyjnego

13_2015 13.10.2015 Aneks do umowy o dofinansowanie projektu

11_2015 14.07.2015 Informacja udzielona Akcjonariuszowi w trybie art. 428 par. 6 KSH

9_2015 30.06.2015 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerca 2015 r.

8_2015 02.06.2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 roku

6_2015 26.05.2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok obrotowy

4_2015 04.03.2015 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie Spółki

2_2015 23.01.2015Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2015

1_2015 02.01.2015 Zawarcie istotnej umowy

EBI -23 12 2014 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 grudnia 2014 r.

EBI – 22 12 2014 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

28.11.2014 18_2014 Zawarcie umowy kredytowej dotyczącej kredytu inwestycyjnego

26.11.2014 17_2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2014 r.

03.11.2014 15_2014 Zawarcie istotnej umowy b

03.11.2014 14_2014 Zawarcie istotnej umowy 03.11.2014 14_2014 Zawarcie istotnej umowy

14.10.2014 13_2014 Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

13.10.2014 12_2014 Podsumowanie subskrypcji akcji serii D

30.09.2014 11_2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

14.08.2014 10_2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B

12.08.2014 8_2014 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B

08.08.2014 7_2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

07.08.2014 6_2014 Wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect

22.07.2014 5_2014 Zawarcie istotnej umowy

16.07.2014 4_2014 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie Spółki

28.06.2014 3_2014 Podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego

17.06.2014 2_2014 Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect

17.06.2014 1_2014 Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Rada Nadzorcza

  1. Krzysztof Kotas
  2. Jacek Cieciak
  3. Michał Damek
  4. Mirosław Hejosz
  5. Lesław Tlaga

Zarząd

  1. Bogusław Sromek
  2. Anna Stanaszek - Prokurent

Akcjonariat

Kontakt

Pełnomocnik Zarządu
do Kontaktów z Inwestorami

Anna Stanaszek
SferaNET S.A.
a.stanaszek@sferanet.pl
NewsletterDołącz do naszego newslettera

Animator

Autoryzowany Doradca

Logowanie do SferaNET
Użytkownik:
Hasło: