Logowanie do SferaNET
Użytkownik:
Hasło:

Raporty ESPI

SFN – ESPI – 28.09.2018 – Podpisanie istotnego listu intencyjnego z inwestorem branżowym

SFN – ESPI – 24.09.2018 – Informacja w sprawie realizacji projektu inwestycyjne

SFN – ESPI – 23.08.2018 – Prognozy finansowe na rok 2018

SFN – ESPI – 26.07.2018 – Zawarcie umowy kredytowej dotyczącej kredytu na działalność gospodarczą

SFN – ESPI – 04.07.2018 –  Zawiadomienie o zbyciu akcji spółki SferaNET S.A. przez ABS INVESTMENT S.A.

ESPI 1_2014 Przystąpienie do systemu ESPI

ESPI2_2014 Zmiana udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1%

ESPI 3_2014 Zmiana udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1%

ESPI 4_2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2014 roku

ESPI 6_2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 grudnia 2014 r.

ESPI 1_2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 roku

ESPI 3_2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2015 r.

ESPI 1_2016 Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmian w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

SFN 1-2017 ESPI – 17.02.2017 – Złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

SFN – ESPI – 21.02.2017 – Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

SFN – ESPI – 23.02.2017 – Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie przekroczenia progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu

SFN – ESPI – 23.02.2017 – Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie przekroczenia progu 5% w głosach na WZA

SFN – ESPI – 20.03.2017 – Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

SFN – ESPI – 15.05.2017 – Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie

SFN – ESPI – 02.06.2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SFN – ESPI – 11.06.2017 – Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

SFN – ESPI – 22.06.2017 – Informacja w sprawie wniosku o dofinansowanie

SFN – ESPI – 03.07.2017 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2017 r

SFN – ESPI – 09.08.2017 – Podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego

SFN – ESPI – 10.08.2017 – Prognozy finansowe na rok 2017

SFN – ESPI – 11.01.2018 – Decyzja Zarządu w sprawie pozyskania finansowania na realizację projektu

SFN – ESPI – 15.01.2018 – Wybór wykonawcy do realizacji projektu inwestycyjnego

SFN – ESPI – 02.02.2018 – Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą na realizację projektu inwestycyjnego (003)

SFN – ESPI – 30.05.2018 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2018 roku

SFN_2018_formularz_pelnomocnik-ZWZ

SFN_2018_ogłoszenie-ZWZ

SFN_2018_ogolna_liczba_akcji-ZWZ

SFN_2018_pełnomocnicwo_OF-ZWZ

SFN_2018_pełnomocnicwo_OP-ZWZ

SFN_2018_projekty_uchwal-ZWZ

 

Rada Nadzorcza

  1. Krzysztof Kotas
  2. Jacek Cieciak
  3. Michał Damek
  4. Mirosław Hejosz
  5. Lesław Tlaga

Zarząd

  1. Bogusław Sromek
  2. Anna Stanaszek - Prokurent

Akcjonariat

Kontakt

Pełnomocnik Zarządu
do Kontaktów z Inwestorami

Anna Stanaszek
SferaNET S.A.
a.stanaszek@sferanet.pl
NewsletterDołącz do naszego newslettera

Animator

Autoryzowany Doradca

Logowanie do SferaNET
Użytkownik:
Hasło: