Logowanie do SferaNET
Użytkownik:
Hasło:

Raporty okresowe EBI

 

SferaNET – raport za III kwartał 2018 roku

SferaNET – raport za II kwartał 2018 roku

Raport roczny 2017 SferaNET – część 1 – Pismo Zarządu

Raport roczny 2017 SferaNET – cześć 2 – Sprawozdanie biegłego rewidenta

Raport roczny 2017 SferaNET – część 3 – Sprawozdanie finansowe SferaNET za rok 2017

Raport roczny 2017 SferaNET – część 4 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

Raport roczny 2017 SferaNET – cześć 5 – Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2017

SferaNET – raport za I kwartał 2018 roku

SferaNET – raport za IV kwartał 2017 roku

SferaNET – raport za III kwartał 2017 roku

SferaNET – raport za II kwartał 2017 roku

Raport roczny 2016 SferaNET – część 1 – Pismo Zarządu

Raport roczny 2016 SferaNET – cześć 2 – Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego

Raport roczny 2016 SferaNET – część 3 – Sprawozdanie finansowe SferaNET za rok 2016

Raport roczny 2016 SferaNET – część 4 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

Raport roczny 2016 SferaNET – cześć 5 – Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2016

SferaNET – raport za I kwartał 2017 roku

SferaNET – raport za IV kwartał 2016 roku

sferanet-raport-za-iii-kwartal-2016-roku

SferaNET – raport za II kwartał 2016 roku

Raport roczny 2015 SferaNET – część 1 – Pismo Zarządu

Raport roczny 2015 SferaNET – część 2 – Opinia i Raport z badania sprawozdania

Raport roczny 2015 SferaNET – część 3 – Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Raport roczny 2015 SferaNET – część 4 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

Raport roczny 2015 SferaNET – część 5 – Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

SferaNET – raport za I kwartal 2016

SferaNET – raport za IV kwartał 2015 roku

SferaNET – raport za III kwartał 2015 roku

SferaNET – raport za II kwartał 2015 roku

Raport roczny 2014 SferaNET – część 1 – Pismo Zarządu

Raport roczny 2014 SferaNET – część 2 – Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego

Raport roczny 2014 SferaNET – część 3 – Sprawozdanie finansowe

Raport roczny 2014 SferaNET – część 4 – Sprawozdanie Zarządu z działaności Spółki

Raport roczny 2014 SferaNET – część 5 – Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

SferaNET – raport za I kwartał 2015 roku

SferaNET_-_raport_za_IV_kwartal_2014_roku-0

14.11.2014 SferaNET – raport okresowy za III kwartał 2014

14.08.2014 SferaNET – raport za II kwartał 2014 roku

Rada Nadzorcza

  1. Krzysztof Kotas
  2. Jacek Cieciak
  3. Michał Damek
  4. Mirosław Hejosz
  5. Lesław Tlaga

Zarząd

  1. Bogusław Sromek
  2. Anna Stanaszek - Prokurent

Akcjonariat

Kontakt

Pełnomocnik Zarządu
do Kontaktów z Inwestorami

Anna Stanaszek
SferaNET S.A.
a.stanaszek@sferanet.pl
NewsletterDołącz do naszego newslettera

Animator

Autoryzowany Doradca

Logowanie do SferaNET
Użytkownik:
Hasło: