Logowanie do SferaNET
Użytkownik:
Hasło:
 • Sfera telewizji cyfrowej

  Skomponuj zestaw interesujących Cię kanałów w atrakcyjnym abonamencie! W paczce z Super Szybkim Internetem będzie jeszcze taniej.

 • Sfera telewizji cyfrowej

  Skomponuj zestaw interesujących Cię kanałów w atrakcyjnym abonamencie! W paczce z Super Szybkim Internetem będzie jeszcze taniej.

 • Przelicz to z nami, będzie taniej!

  W naszej ofercie specjalne miejsce zajmuje Biznes, wychodzimy do Państwa z konkurencyjną ofertą!

 • SFERANET – Sfera najlepszych rozwiązań

  Dla nas wartością jest otwartość na wyzwania i problemy klientów. Tutaj nadrzędna jest umiejętność rozmawiania z ludźmi, dlatego nie ukrywamy się za call centre.

 • SFERANET – Sfera najlepszych rozwiązań

  Sfera najlepszych rozwiązań powstaje w niewielkiej firmie, gdzie wartością jest klient.

 • Sfera usług dla Twojego domu

  Sprawdź ofertę dla Twojego domu! Super Szybki Internet z cyfrową telewizją już od 49 zł miesięcznie!

 • Sfera usług dla Twojego domu

  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Zapytanie ofertowe na realizację projektu w ramach 1.1 POPC

Bielsko-Biała, dnia 20-10-2017r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 Zamawiający: SFERANET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku- Białej, przy ul. PCK 8 (43-300), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000464462, NIP: 9372408825, REGON 072888096,

zwany dalej „Zamawiającym”,

zaprasza do składania ofert na realizację przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci szerokopasmowej

realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu

„Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim”

(nr POPC.01.01.00-24-0046/17)

W dniu 18-11-2017 w związku ze zgłoszonymi pytaniami do postępowania dokonano odpowiedzi na pytania i zmiany treści dokumentów: Zapytania ofertowe, Załącznik 1 – Opis przedmiotu Zamówienia.

W dniu 24-11-2017 w związku ze zgłoszonymi pytaniami do postępowania dokonano odpowiedzi na pytania i zmiany treści dokumentów: Zapytania ofertowe, Załącznik 1 – Opis przedmiotu Zamówienia, Załącznik 4 – Wzór Umowy.

W związku ze zgłoszonymi w dniu 2017-11-27 pytaniami Wykonawców do postępowania mającymi wpływ na kształt ofert dokonano zmiany terminu składania ofert na dzień 7.12.2012 i w związku z tym dokonano zmiany Zapytania ofertowego. W dniu 01-12-2017  dokonano odpowiedzi na pytania.

W dniu 06-12-2017 w związku z ryzykiem ograniczenia zakresu projektu, w zakresie mogącym wpłynąć na kształt ofert Wykonawców dokonano zmiany terminu składania ofert na dzień 19.12.2012. Wyjaśnienia do możliwych zmian ograniczających projekt będą opublikowane w kolejnych dniach. Dokonano zmiany Zapytania ofertowego.

W dniu 13-12-2017 Zamawiający opublikował dodatkowe wyjaśnienia do zakresu OPZ obejmujące informacje o możliwych zmianach na etapie realizacji projektu oraz zmianę w zapytaniu ofertowym wynikającą ze zmiany terminu.

Treść zapytania ofertowego po zmianach zawarta jest w poniższym dokumencie:

ZAPYTANIE OFERTOWE SFERANET v1.6_zmiany_2017-12-13

Załącznik do pobrania:

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do zachowanie poufności

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

SferaNet – Pytania i odpowiedzi 1.1 – 2017-11-18

SferaNet – Pytania i odpowiedzi 1.2 – 2017-11-23

SferaNet – Pytania i odpowiedzi 1.3 – 2017-12-01

SferaNet – Pytania i odpowiedzi 1.4 – 2017-12-13

Wynik postępowania:

SferaNET_wyniki_postępowania_na_wybór_Wykonawcy

Dostępność usług

* Pozostawiony kontakt emial lub telefon jest wykorzystywany jedynie w procesie sprawdzania dostępności usług
Skorzystanie z formularza kontaktowego wiąże się z akceptacją informacji zawartych
TUTAJ

Logowanie do SferaNET
Użytkownik:
Hasło: