Logowanie do SferaNET
Użytkownik:
Hasło:
 • Sfera telewizji cyfrowej

  Skomponuj zestaw interesujących Cię kanałów w atrakcyjnym abonamencie! W paczce z Super Szybkim Internetem będzie jeszcze taniej.

 • Sfera telewizji cyfrowej

  Skomponuj zestaw interesujących Cię kanałów w atrakcyjnym abonamencie! W paczce z Super Szybkim Internetem będzie jeszcze taniej.

 • Przelicz to z nami, będzie taniej!

  W naszej ofercie specjalne miejsce zajmuje Biznes, wychodzimy do Państwa z konkurencyjną ofertą!

 • SFERANET – Sfera najlepszych rozwiązań

  Dla nas wartością jest otwartość na wyzwania i problemy klientów. Tutaj nadrzędna jest umiejętność rozmawiania z ludźmi, dlatego nie ukrywamy się za call centre.

 • SFERANET – Sfera najlepszych rozwiązań

  Sfera najlepszych rozwiązań powstaje w niewielkiej firmie, gdzie wartością jest klient.

 • Sfera usług dla Twojego domu

  Sprawdź ofertę dla Twojego domu! Super Szybki Internet z cyfrową telewizją już od 49 zł miesięcznie!

 • Sfera usług dla Twojego domu

  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Zawarcie istotnej umowy

Zarząd SferaNET S.A. („Spółka”, „Emitent” ) z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 2 stycznia 2015 r. wpłynęła do Spółki podpisana dwustronnie umowa z podmiotem z branży telekomunikacyjnej, jako generalnym wykonawcą, na budowę dedykowanej infrastruktury światłowodowej.
Przedmiotem umowy jest realizacja zadania budowy sieci światłowodowej związanej z realizacją projektu pt. Podkarpacka sieć szerokopasmowa – pow. Dębickirealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II. 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.02.01.00-18-023/14-00 podpisanej pomiędzy Emitentem, a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 27 czerwca          2014 r. Wartość zawartej umowy będzie wyliczona w oparciu o wykonane prace zgodnie z zał. nr 7 „Cennik prac z uwzględnionymi cenami materiałów z Przedmiotu umowy”. Wynagrodzenie należne Generalnemu Wykonawcy przekazywane będzie sukcesywnie według etapów wskazanych w harmonogramie, po odebraniu bez usterek poszczególnych etapów robót. W przypadku opóźnienia płatności Spółka zobowiązana będzie do zapłaty odsetek ustawowych. Zgodnie z umową, roboty budowlane mają być zrealizowane do dnia 30 września 2015 r. Z tytułu niewykonania przedmiotu umowy w umówionych terminach dotyczących poszczególnych etapów lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, Emitentowi przysługują kary umowne, które stanowią tajemnicę stron.

Informacja została uznana za istotną ponieważ szacunkowa wartość podpisanej umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Dostępność usług

* Pozostawiony kontakt emial lub telefon jest wykorzystywany jedynie w procesie sprawdzania dostępności usług
Skorzystanie z formularza kontaktowego wiąże się z akceptacją informacji zawartych
TUTAJ

Logowanie do SferaNET
Użytkownik:
Hasło: